Welkom bij De Korenhalm

Geert ( ° 1962) is de “boer” en houdt zich bezig met alles wat de productie van melk aanbelangt. Het verzorgen en voederen van de koeien, alsook het melken is dagelijks werk. Daarbij komt nog het opvolgen van de teelten en het machinaal werk aan suikerbieten, mais, tarwe, aardappelen en weiden.

Micheline (° 1963 ) staat in voor de verwerking van een gedeelte van de volle melk in o.a. hoeveboter, karnemelk, hoeve-ijs, chocomousse, chocopasta, wafeltjes en een kleiner deel van de afgeroomde melk in yoghourt en platte kaas. Meestal is het ook haar dat je in de hoeve- winkel vindt om te bestellen.

Dieter (° 1995) loopt school in Alveringem en zegt nu al dat hij zijn papa zal opvolgen. We zullen zien !!!

De koeien zijn van het type zwartbont - holstein en geven tot 9000 liter melk per koe, per jaar. Ze zijn sedert 1996 gehuisvest in een nieuwgebouwde ligboxenstal met matrassen. Deze meerkost bezorgt onze dieren een comfortabele luxe die ze weten te appreciëren. Ze liggen steeds warm en proper en dit komt de uierhygiëne ten goede. Het melken gebeurt tweemaal per dag in een tweedehandse visgraat-melkstand met tussenhangende bokalen zodat we afwisselend 5 koeien ineens kunnen melken. Vandaar gaat de melk via inox-buizen naar een naastliggend lokaal waar de melk gekoeld tot 4° C bewaard wordt in een tank gedurende 3 dagen.


Tel. 058-298 338 / / © De Korenhalm, Alveringem / Comsa!